För alla som jobbar med studie- och yrkesvägledning

Månadens metod

Lärarhandledning Yrken och utbildning

Handledningen innehåller konkreta metoder för arbetet med att stärka elevernas valkompetens. Övningarna har tydlig koppling till läroplan och kursplaner samt är kopplade till olika tillfällen som studiebesök, föreläsningar eller gymnasiemässor.

Läs mer