För alla som jobbar med studie- och yrkesvägledning

Månadens metod

Metodmaterial: Prao på ett yrkesprogram

Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter praoperioden.

Läs mer