Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Vill du bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här.
Vikten av vägledning - studie- och yrkesvägledningens utmaningar. En rapport från Svenskt Näringsliv. April 2016. Läs rapporten här.
Tema: Samverkan skola omvärld
Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen. Åsa Sundelin är doktorand och utbildare av studie- och...
Tema: Nyanlända
Grynnor och farleder i karriärvalsprocessen - unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme. Elisabet Söderberg. Stockholms universitet. Läs mer och hämta avhandlingen här.
Tema: Individer i behov av särskilt stöd
Social Representations of Career and Career Guidance. Ingela Bergmo-Prvulovic. Jönköping University. Läs mer och hämta avhandlingen här.  
Tema: Samverkan skola omvärld
Presentation från Anders Lovéns föreläsning vid konferensen "Etik, nätverk och strategi- att tillsammans vägleda i ett samhälle med nya krav och utmaningar" i Trollhättan den 7 oktober 2015.
Tema: Samverkan skola omvärld
Elever som har gått i en grundskola med underdimensionerad studie- och yrkesvägledning löper 20 procent högre risk att göra studieavbrott i gymnasieskolan, visar undersökningen Effekter av vägledning...
Tema: Studie och yrkesvägledarprofessionen