4598039-man-med-laptop-pa-tagresa.jpg

Skolinspektionens granskning av SYV i grundskolan

Dagens elever ställs inför många val, både när de går i skolan och efteråt. Detta ställer höga krav på studie- och yrkesvägledningen. Dock visar Skolinspektionens granskning av 34 grundskolor att studie- och yrkesvägledningen ofta är lågt prioriterad. Granskningsrapporten pekar också på hur skolorna kan arbeta för att stärka studie- och yrkesvägledningen och innehåller material som kan användas av den som vill utvärdera den egna verksamheten.

Relevant forskning

Relaterade metoder