Jobba Grönt

Kategori

Samverkan Skola- Arbetsliv, Vägledning

Målgrupp

Alla målgrupper, Grundskola senare åldrar, Gymnasiet, Särskola, SFI, VUX
Nu finns det en satsning som hjälper dig och eleverna att koppla ihop utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet. Funderar dina elever på vad de vill göra med sin framtid? Vad sägs om att bli gårdsmästare eller landskapsarkitekt? Eller hundtränare eller vindkraftstekniker? I arbetet med att vägleda och inspirera eleverna i deras val av studier och yrken, erbjuder Jobba Grönt kostnadsfria metoder, material och aktiviteter. - Jobbguide som visar olika yrkesroller och bristyrken - Faktamaterial och filmer om yrken- och utbildningsvägar - Nedladdningsbara klassrumspresentationer om det gröna näringslivets roll i samhället - Skolbesök från yrkesambassadörer med kunskap om branschens studier och arbetsliv
Senast granskad: 2017-03-20
Författare: jobba_gront

Kommentarer