Nätverket för vindbruk: Utbildningar och yrken

  0 4
Arbetsmarknaden inom vindsektorn växer i takt med vindkraftens expansion. Nya jobbmöjligheter dyker upp för yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, samhällsplanerare, biologer och jurister. Samtidigt ökar kraven på att det finns utbildningar som matchar behoven.

 

Vindkraft är det produktionsslag som har störst potential för ny förnybar elproduktion i Sverige idag enligt Energimyndighets bedömning. Minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt för att nå ett helt förnybart elsystem till 2045 (Energimyndighetens vindkraftstrategi 2018). Detta är en stor utbyggnad och många nya projekt behöver realiseras.

En så stor energiomställning behöver utbildad personal med kompetens inom vindkraft. Flera olika yrkesgrupper behövs, främst vindkrafttekniker och ingenjörer. Även specialiserade och kombinationer av kompetenser på olika nivåer efterfrågas och nya kompetenser som behövs är till exempel meteorologer och projektledare med kunskap om vindkraft. För vindkraftstekniker behövs gedigen elektrisk och mekanisk kompetens med vindkraftserfarenhet. De efterfrågade kompetenserna är liknande i hela Europa

Här kan du få mer inofrmation om utbildningsinsatser, forskning samt nyheter och faktasammanställningar för arbetsmarknaden inom vindsektorn! 

 

 

Relaterade metoder