Metodbanken

Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att klicka här
Innehåller konkreta metoder för arbetet med att stärka elevernas valkompetens.
2017-08-24 2 120
Tema: I undervisningen
Metoder, material och aktiviteter med fokus på att koppla ihop elevernas utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet.
2017-03-20 0 40
Tema: Företag och branscher
Övningen består av en tävling där eleverna i lag får koppla olika skolämnen till yrken.
2017-02-22 2 83
Tema: Företag och branscher
En lektionsuppgift kopplad till framtidsspaning och teknikens utveckling. Genomförs som ett samarbete mellan tekniklärare och studie- och yrkesvägledare.
2017-02-22 1 44
Tema: Företag och branscher
SSA-plan som visar hur skolan kan arbeta med studie- yrkesvägledning samt med arbetslivssamverkan från årskurs 1 till 7.
2016-10-25 1 39
Tema: Nyanlända
Ett antal övningar som kan användas för att förbereda elever inför olika typer av studiebesök. Materialet innehåller även övningar som kan användas under och efter besöket.
2016-08-22 0 45
Tema: Samverkan skola omvärld