Metodbanken

Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att klicka här
I den här övningen, som sträcker sig över flera undervisningsteman, får eleverna arbeta kontextbundet med sina egna...
2018-04-20 0 1
Syftet med övningen är att eleverna ska fundera över olika yrkens arbetsmiljö och hur eventuella skador kan förebyggas.
2018-04-20 0 2
I den här övningen får eleverna fundera kring könsroller kopplat till yrken. Det kan vara bra att vänta med att gå igenom...
2018-04-20 0 1
Detta är en värderingsövning där eleverna ska få tänka till kring vilka faktorer som styr deras val av gymnasium.
2018-04-20 0 4
Syftet med övningen är att eleverna ska få en inblick ett hållbarhetsarbete samt på ett kreativt sätt ge förslag till...
2018-04-20 0 2
I denna övning får eleverna möjlighet att reflektera över det de ser och upplever under den planerade aktiviteten.
2018-04-20 0 1