Metodbanken

Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att klicka här
I denna övning får eleverna möjlighet att testa på en eller flera yrkesroller och på så vis få en större inblick i och...
2018-04-20 0 1
Ibland finns arbetslivet representerade på en gymnasiemässa. Tanken med denna övningen är att eleverna ska få tips på frågor...
2018-04-20 0 1
I denna övning får eleverna undersöka olika utbildningsvägar och argumentera för varför detta är ett utbildningsalternativ...
2018-04-20 0 2
Genom att göra en podcast får eleverna på ett roligt sätt ta reda på mera hur de kan tänka vid valet av gymnasie- skola samt...
2018-04-20 0 1
Tanken med övningen är att eleverna får dela med sig och ta del av erfarenheter och kunskaper om något av yrkena som de kom i...
2018-04-20 0 3
I den här övningen får eleverna vara kreativa. Genom bilder ska de sätta ord på den känsla som den aktivitet som klassen...
2018-04-20 0 1