Om Syvonline

Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken. I vår omvärldsbevakning samlar vi nyheter, forskning och information om kurser, utbildningar och relevanta material kopplade till området. I metodbanken hittar du övningar och metoder att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal. Syvonlines användare har även möjlighet att själva dela med sig av egna metoder och på så sätt skapa ett erfarenhetsutbyte som på lång sikt kan bidra till en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Plattformen drivs av GR Skola Arbetsliv på uppdrag av Västra Götalandsregionen och arbetet utgår från skolans styrdokument och de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).

Vi arbetar ständigt för att utveckla Syvonline så att plattformen kan fortsätta att vara ett aktuellt och relevant stöd för både studie- och yrkesvägledares och annan skolpersonal. Vi tar tacksamt emot åsikter kring hur du som användare upplever Syvonline samt förslag på material som bör finnas på sidan.

 

Kontaktperson:
Emma Theiland Nilsson, Projektledare
emma.theiland-nilsson(a)grkom.se