Mina kompetenser - Tema jag i arbetslivet

Kategori

Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar
Tanken med övningen är att eleverna ska fundera över vilka kompetenser de har som kan vara nytta för det kom- mande arbetslivet samt vilka kompetenser de kan behöva utveckla.
Senast granskad: 2016-06-27
Författare: emma_theiland

Hämta dokument

Inga dokument finns