Hur påverkar framtidens teknik, framtidens jobb?

Kategori

För lärare, Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar, Gymnasiet
Samarbete mellan SYV och tekniklärare, lektionsmaterial kopplat till uppgift om teknikens utveckling. Eleverna får spana på framtiden.
Senast granskad: 2017-06-06
Författare: moam

Hämta dokument