Klassrumsaktivitet: Tävling ämne till yrke

Kategori

För lärare, Vägledning

Målgrupp

Grundskola senare åldrar, Grundskola tidigare åldrar
Övningen består av en tävling där eleverna i lag får koppla olika skolämnen till yrken. Syftet är att visa eleverna kopplingen mellan skolämnen och framtida jobb och även visa att de kan ha nytta av flera olika ämnen i samma jobb.
Senast granskad: 2017-10-05
Författare: moam

Hämta dokument

Inga dokument finns

Gilla metod

Gillar metod: 4
Tittat på metod: 249

Status för metod