Om SYVonline

2014-03-10 | admin

Syvonline är en dynamisk informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Plattformen drivs av GR Skola Arbetsliv på uppdrag av Västra Götalandsregionen och utgår från skolans styrdokument och de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).

Syvonline har två huvudfunktioner: omvärldsbevakning och spridning av metoder genom vår metodbank. I omvärldsbevakningen samlar vi nyheter, forskning och information om kurser, utbildningar och relevanta metodmaterial kopplade till området. I metodbanken hittar du övningar och metoder att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal. Syvonlines användare har även möjlighet att själva dela med sig av egna metoder och på så sätt skapa ett erfarenhetsutbyte som på lång sikt kan bidra till en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Vi arbetar ständigt för att utveckla Syvonline så att sidan kan fortsätta att vara ett aktuellt och relevant stöd för både studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Vi tar därför tacksamt emot åsikter kring hur vi kan utveckla Syvonline samt förslag på material som bör finnas på sidan.

Kontaktperson: Emma Theiland Nilsson, projektledare

emma.theiland-nilsson@grkom.se