Om SYVonline

2014-03-10 | admin

Syvonline är en dynamisk informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Webbplatsen utgår ifrån skolans styrdokument och de Allmänna Råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).

Syvonline är användarnas webbplats och som medlem öppnar sig fler möjligheter och funktioner. Du kan skriva och ta del av diskussioner i forumet, ställa in ditt personliga nyhetsflöde på startsidan och lägga in metoder i metodbanken. Medlemskapet är kostnadsfritt och nya medlemmar från hela Sverige tillkommer varje dag. Ju fler som hjälps åt att fylla Syvonline med innehåll, desto bättre kommer webbplatsen att bli och möjligheten att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning i regionen ökar.

Syvonline togs fram inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR SYVO – Studie- och yrkesvägledning och orientering, ett kompetensutvecklingsprojekt som pågick i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner mellan 2012 och 2014.  Efter projektets slut togs driften och utvecklandet av webbplatsen över av det nya projektet Visa Väst – Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland.

Bli medlem här.