Fråga 6 Vad skulle ett syv-lyft innebära och hur får vi igenom ett syv-lyft? (Grupp 31-36)

6 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Bild för Stickan
Stickan
Nedkopplad
Medlem: 2014-03-14
Bild för frida.johansen@tidaholm.se
frida.johansen@...
Nedkopplad
Medlem: 2015-01-09
Grupp 32: Vi ser att det finns olika möjligheter för syv-lyftet. Två olika alternativ, dels ut lärarperspektiv och dels ur ett syv-perspektiv. Utbildningen skulle kunna genonföras med både syv och lärare samtidigt eller separat. Utbildning för utbildade syvare med fokus på arbetsmarknad, prognoser, matchning, bristyrken, vart finns jobben, redskap och verktyg för hur det kan användas i vardagen i mötet med eleverna. Utbildning för lärare för hur syv kan integreras i undervisningen. Våra tankar om hur vi får igenom ett syv-lyft: Syv pratar med kommunpolitiker, fackförbund, vägledarföreningen, skicka skrivelser till politiker på riksnivå, skicka skrivelser till skolverket, prata med politiker i samhällsutveckling- och ekonomiska termer.
Bild för Inggre1205
Inggre1205
Nedkopplad
Medlem: 2015-05-18
Grupp 34: Önskade att vi hade en schemalagd lektion inlagd på våra olika skolformer ( vux, grund,gymn) regelbundna. Då skulle detta underlätta vårt arbete att kunna få tid med eleverna och eleverna skulle mer hamna i en process. Detta skulle också skapa en relation med eleverna. Borde komma från Skolverket som en riktlinje. Ett material borde kunna utformas så att det blir likvärdigt på skolorna.
Bild för Göc
Göc
Nedkopplad
Medlem: 2015-10-02
Grupp nr:35 Alla är överens om att ett Syv-lyft behövs! Det skulle innebära att synliggöra att studievägledare behöver fortbildning såsom lärare behöver. Syv-lyftet innebär struktur, kontinuerlig fortbildning inom arbetstid. Inte en dags informationsdagar som ses som fortbildning. Det räcker inte. Vägledning är en viktig profession men vi behöver mera verktyg. Ett Syv-lyft hade varit en indikation från högre håll att vi är viktiga, som de brukar hävda. Syvar behöver andra kompetenser än att samtala, kanske mer didaktik, vara mera ute i klassrum, undervisning? Driva frågan tillsammans med skolledning, fackförbund, politiker och utbildningsanordnare, (Allum) för att genomföra syv-lyft.
Bild för BirgitE
BirgitE
Nedkopplad
Medlem: 2015-10-07
Grupp 33 Egen kursplan från förskola och uppåt. Krav på utbildade/examinerad SYV även utanför skolväsendet i verksamheter där man arbetar med karriärvägledning. Ett SYV-lyft skulle innebära väl avvägda val och mindre upplevd stress.
Bild för Januddgren
Januddgren
Nedkopplad
Medlem: 2015-09-01
Definitivt skulle det behövas ett syvlyft. Inte minst då när det handlar STOM för arbetslösa med sina särskilda krav men kanske också en organisation av typen "gobetween" där som återkopplar till utbildningssystemet. Idag är det ofta krångligt och långsamt att hitta en väg till en utbildning med bra jobbchanser och de som det rör sig om i särskilda omständigheter där ekonomi och regelverk sätter hinder. Som några har märkt är det också idag brist på behöriga syv över huvud taget.