kartläggning av nyanlända inför SFI

1 inlägg / 0 nya
Bild för Helena Gunnarsson
Helena Gunnarsson
Nedkopplad
Medlem: 2014-03-16
Ny publikation ifrån Skolverket om kartläggning inför SFI studier, se länk. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3404 Hur gör ni jobbar ni med SFI elevernas kartläggning inför studier?