Prövning i kurs men får F

1 inlägg / 0 nya
Bild för Stickan
Stickan
Nedkopplad
Medlem: 2014-03-14
Hej! En elev vill göra en prövning i kursen Ty steg 2. Eleven har hoppat av tyskan till jul i åk 9, så att eleven har Ty steg 2 i sin studieplan är ju helt rätt. Men.. Eleven frågar: Om jag får ett F, har jag då rätt att läsa om kursen enl. GyF 9 kap. Stödåtgärder Rätt att gå om en kurs 1 § Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en gång..... Frågan är ställd till Skolverket som funderar på't. Kanske du har exempel eller tankar hur man ska hantera denna fråga: Om en elev får F i en prövning, kan eleven hävda sin rätt att läsa om kursen? //SS