Dummybild

Framtidens yrkesutbildning – Ge branscherna makten

I den här rapporten redogörs förslag på reformer för att öka andelen elever som väljer en yrkesutbildning på gymnasiet.

"Andelen elever på de nationella programmen som läser en yrkesutbildning har sjunkit från cirka 45 procent läsåret 2008–2009 till cirka 30 procent nu. År 2035 kommer det att saknas 290 000 yrkesutbildade om inget görs. Sverige har en lägre andel som läser yrkesutbildning än jämförbara europeiska länder." – Svenskt Näringsliv

Publicerat: