Dummybild

Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan

I den här studien undersöker Skolverket hur elevernas slutbetyg i grundskolan påverkar deras resultat i gymnasieskolan. Det är en registerstudie som utgår från de cirka 88 200 elever som slutförde årskurs 9 våren 2017 och samma höst började på något av gymnasieskolans nationella program. Utgiven 2022.

Betyget från grundskolan och vilket nationellt program en elev väljer har stor betydelse för om eleven ska ta gymnasieexamen inom tre år. Det gäller speciellt för elever med lite lägre betyg, där andelen med examen är dubbelt så hög för elever på yrkesprogram jämfört med elever på högskoleförberedande program.

Publicerat: