Dummybild

Högskolepejl – Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

Svenskt Näringsliv lanserade hösten 2022 ”Högskolepejl”, för att visa olika högskoleutbildningars relevans på arbetsmarknaden.

Inför lanseringen av Högskolepejl har Svenskt Näringsliv uppdragit åt analysföretaget Ungdomsbarometern att sammanställa de data avseende etablering som presenteras på Högskolepejl i rapportform, samt placera dessa i en kontext utifrån hur unga själva tycker att arbetsmarknaden spelar in vid val av högre utbildning. Resultaten från detta arbete presenteras i den här rapporten, som vänder sig både till den som står i begrepp att välja utbildning och till den som är intresserad av utvecklingen inom svensk högre utbildning.

Publicerat: