Dummybild

Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan?

Uppföljning av en enkätundersökning om studieintresse och studiemedel.

Hösten 2020 presenterade UHR och CSN tillsammans med UKÄ rapporten Högskolestudier – intresse, planer och finansiering. Rapporten baserades på en enkätundersökning som SCB genomförde.

Enkätundersökningen följs nu upp genom en ny studie om huruvida de som deltog i undersökningen följde de planer de gav uttryck för i svaren på enkäten eller inte – började de studera vid högskolan eller inom någon annan utbildningsform eller började de arbeta? Undersökningen följer även upp studiestödsanvändningen i gruppen.

Den här studien är den andra i en tänkt serie om tre uppföljningar. Den tredje och sista uppföljningen är tänkt att ske när det har gått tre år sedan ungdomarna slutade gymnasieskolan.

Publicerat: