Dummybild

Vem ska göra jobbet? Företagens kompetenslarm och kommunernas roll i att komma till rätta med kompetensbristen

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Ipsos under första kvartalet 2023 undersökt hur företag och kommunpolitiker ser på företagens kompetensförsörjning och skolans kontakter med näringslivet.

År efter år larmar företagen om att kompetensförsörjningen är en av deras allra största utmaningar. Tidigare undersökningar av Svenskt Näringsliv har visat att yrkesutbildningar på gymnasial nivå är den utbildningsnivå som flest företag försöker rekrytera, men där svårigheten att hitta nya medarbetare är stor. Näringslivet behöver kommuner som kliver fram och agerar.

Publicerat: