Dummybild

Webbprogram: Nyanlända kvinnor – vägen till jobb

Trots att ökad sysselsättning bland nyanlända och utrikesfödda kvinnor är en prioriterad fråga verkar utvecklingen gå åt fel håll. Varför har nyanlända kvinnor högre arbetslöshet och lägre arbetskraftsdeltagande jämfört med män? Hur jobbar Arbetsförmedlingen med frågan och vilka insatser leder konkret till jobb? Se Arbetsförmedlingens webbprogram!

Publicerat: