Dummybild

Film ska stärka sfi-elevers kunskap om studie- och yrkesvägledning

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Det gäller inte minst på sfi, där eleverna ofta behöver stöd för att navigera i det svenska arbetslivet och dess villkor. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.

Filmen riktar sig till elever och visar olika aspekter av studie- och yrkesvägledning på sfi. I filmen medverkar studerande och personal på sfi i autentiska vägledningssituationer, både i klassrummet och i enskilda samtal med en vägledare.

 

Publicerat: