Dummybild

Syv-arbete med utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildningen

Vad innebär det att leda syv-arbetet med utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildningen?

Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen i Partille kommun, ger i denna film exempel på ett aktivt rektorskap inom sfi med fokus på att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning, att utveckla samarbetsformer mellan lärare och vägledare samt att följa upp syv-arbetet utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Publicerat: