Dummybild

Bok om att stödja människor på deras karriärresa – iGlappet (ej kostnadsfri)

iGlappet är en bok för dig som arbetar med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya på sin karriärresa. Den kan användas som ett praktiskt arbetsmaterial vid samtals- och karriärutvecklingsstöd.

Boken är tryckt i A4-format och färg och presenterar metoder i form av aktiviteter och figurer, såväl som tankar och idéer kring samtal och andra aktiviteter. Bästa stödet och hjälpen ger materialet när det används flexibelt och anpassat till den aktuella individen och situationen.

Boken är skriven av Leif Andergren och kostar 295.00 kr. Slutkapitlet med arbetsmaterial kan däremot laddas ned kostnadsfritt.

Publicerat: