Dummybild

Elever i anpassad skola: från utbildning till arbete

Hur kan vi arbeta för att underlätta för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet? Det är en av frågorna som tas upp i den här rapporten som sammanfattar följeforskningen av projektet GR Samsär.

Publicerat: