Dummybild

Om oss

Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonline drivs av Göteborgsregionen på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Plattformen har två huvudfunktioner: omvärldsbevakning och metodbanken.

Så fungerar Syvonline

Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken. I vår omvärldsbevakning samlar vi nyheter, forskning och information om kurser, utbildningar och relevanta material kopplade till området. I metodbanken hittar du övningar och metoder att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal. Plattformen drivs av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Västra Götalandsregionen och arbetet utgår från skolans styrdokument och de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).

Utveckling och förbättring

Vi arbetar ständigt för att utveckla Syvonline så att plattformen kan fortsätta att vara ett aktuellt och relevant stöd för både studie- och yrkesvägledares och annan skolpersonal. Vi tar tacksamt emot åsikter kring hur du som användare upplever Syvonline samt förslag på material som bör finnas på sidan.

Om personuppgifter

Våra användares trygghet är viktig för oss. Därför sparar och behandlar vi inga personuppgifter utan skriftligt samtycke. Om vi har publicerat metoder, forskning eller annat material som du inte längre vill ska synas på sidan, kontakta oss så tar vi bort det omgående.

Kontaktperson:
Frida Holmgren
Projektledare
frida.holmgren(a)goteborgsregionen.se