Dummybild

Föreläsning: Varför styr kön och klass fortfarande?

Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att inte elevers studie- och yrkesval ska begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan vi hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Filmen är inspelad på Malmö högskola den 20 oktober 2015.

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar.

Publicerat: