Dummybild

Så kan prao kopplas till studie- och yrkesval

Prao är ett obligatoriskt inslag i grundskolan och anpassad grundskola med ett minimikrav på 10 dagar från årskurs 8. I övrigt skiljer det sig åt hur man jobbar med prao. Här berättar Lena Sjöstrand, projektledare på Göteborgsregionen, om deras praosatsning!

– Vi vill synliggöra prao. Inte bara inom skolan utan också för arbetslivet. Vår satsning handlar om att öka bredden av praoplatser. Att få upp ögonen för verktyget prao. Att visa på tillgången hos den unga generationen och stärka relationen mellan skolan och arbetslivet, säger Lena och fortsätter:

– Vi har utgått från de vanligaste hindren som arbetslivet har. Därifrån har vi skapat upplägg och koncept som ska göra det lättare för arbetsplatser att ta emot elever. Exempelvis har vi tagit fram konceptet med grupp-prao, där elever från olika skolor kommer till arbetsplatsen samtidigt. Under en vecka får eleverna gå runt på olika avdelningar. Ett upplägg där inte arbetsinsatsen blir lika stor för den enskilda i individen på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt med prao?

– Eleverna får träna på att vara praktiskt ute på en arbetsplats och använda sig av det de har lärt sig i skolan. Det i sin tur kan skapa en större motivation till att fortsätta sina studier. Prao är också ett tillfälle där eleverna får komma ifrån vardagen och de roller de har i skolan. Prao ger möjlighet att få blomma i ett nytt sammanhang.

– Ur företagens perspektiv så ser jag två anledningar till att prao är viktigt. Dels får man synliggöra sin bransch inför att eleverna ska göra sitt gymnasieval och berätta om vilka kompetenser som efterfrågas. Dels så är det ett tillfälle för utveckling. Det är så värdefullt att tanka av den unga målgruppen inom olika områden. Alltifrån hur man ska marknadsföra sig, hur hemsidan ska se ut, sociala medierna. Eleverna är ju de framtida medarbetarna och kunderna! Det är många gånger man pratar om den unga målgruppen men alldeles för sällan med den unga målgruppen.

Hur kan skolpersonal förbereda eleverna inför prao?

– Vi är övertygade att om man jobbar systematiskt med praoprocessen före, under och efter så kan man skapa en högre förståelse hos eleverna om vad som händer efter skolan. Sätt prao i ett större sammanhang! Ge kunskap om arbetslivet generellt och visa på olika branscher och de olika yrkesområden som finns. Sedan också förbereda eleverna på hur det fungerar att gå till jobbet. Basala saker som att hålla tiden och hur man är en bra medarbetare. Att diskutera sådant tidigt är viktigt. Även skapa förutsättningar för att de ska vara nyfikna, säger Lena och fortsätter:

– Skolan behöver hjälpa eleverna att navigera när de ska välja praoplats och det finns olika sätt att göra det. Antingen att utgå från elevernas intressen. Eller att fokusera på ämnen som de gillar eller om de är intresserade av ett gymnasieprogram. Och sedan följa upp efter prao. Vad tyckte? Vilka tankar och frågor har väckts?

Har du sett några indikationer på hur elever upplever prao kopplat till sina studie- och yrkesval?

– När eleverna är på sin prao så blir det automatiskt att de tänker på nästa steg. Både kopplat till sommarjobb och gymnasievalet. Det har jag sett så många gånger. Med rätt förutsättningar så får eleverna möjlighet att prata om de framtida valen under sin prao. De får kunskap och inspel. Att bli exponerad för nya områden skapar möjligheter att fundera. Här behöver eleven stöttas hela vägen, så man kopplar prao till de framtida studie- och yrkesvalen, säger Lena och avslutar:

– Prao är ett verktyg för att testa sina förmågor, vad man tycker är roligt. Erfarenheter att ta med i sina studie- och yrkesval.

prao.goteborgsregionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har Göteborgsregionen (GR) samlat information, tips, råd, material och övningar som ska underlätta inför, under och efter prao. Sidan vänder sig till elever, skolpersonal och arbetsplatser.

Publicerat: