bannerbild

För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning i skolan

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar.

Nyheter

Håll dig uppdaterad om allt som rör studie- och yrkesvägledning.
Här hittar du daglig omvärldsbevakning av nyheter och forskning från skola, näringsliv och branscher.

Så fungerar syvonline.se

Senast publicerat material

Två barn läser tillsammans i en bok

Vad vill du bli när du blir stor?

Hur ska man kunna bli intresserad av ett yrke som man aldrig hört talas om? Med dittyrke.se får användarna en utökad bild av arbetsmarknadens möjligheter samtidigt som de får reflektera över sin framtid.
Läs mer

Ny forskning

Färgpennor

Elever i anpassad skola: från utbildning till arbete

Hur kan vi arbeta för att underlätta för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet? Det är en av frågorna som tas upp i den här rapporten.
Se forskning

Inspiration

Utbildningsguiden

På Skolverket.se hittar du Utbildningsguiden – en guide med information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.
Läs mer